Circulaire Bouw 2023 - Aanzet tot een toekomstperspectief

Omschrijving

Het rapport geeft een berekening van de mogelijkheden voor de reductie van milieu-impact, CO2-emissie en materiaalverbruik in de bouw t/m 2035. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de milieudruk is berekend over alleen de 1e fase in de levenscyclus van een bouwwerk (winning grondstoffen-productie bouwmaterialen-bouw; de zogeheten module A). Dit wijkt af van de beleidslijn van het ministerie van BZK en Europese richtlijnen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de verleende opdracht en door BZK goedgekeurd.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Onbekend thema
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 06-12-2023
Documentdatum 06-12-2023

Publicaties