Besluit op Woo-verzoek over kosten en onderliggende documenten over eventuele inhuur influencers op allerlei gebieden in verschillende jaren

Omschrijving

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over kosten en onderliggende documenten over de (eventuele) inhuur van influencers op allerlei gebieden in de jaren 2021, 2022 en 2023 tot en met 27 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 26-09-2023
Documentdatum 13-09-2023

Publicaties