Besluit op Woo-verzoek over privacytoets

Omschrijving

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over “inzage in de door de Rekenkamer genoemde privacytoets, en de (digitale of papieren) berichtgeving waarin deze toets intern is gecommuniceerd, waaronder de toelichting op de inhoud van de toets en/of daarop gebaseerd advies voor volgende stappen.” Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Geldig van 30-11-2023
Document creatiedatum 11-10-2023

Publicaties