Besluit op Woo-verzoek over de Algemeen Verbindendverklaring van de C.A.O. beroepsgoederenvervoer 2023

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteitsgegevens en de gehanteerde onderzoeksmethodiek van de Algemeen Verbindendverklaring van de C.A.O. beroepsgoederenvervoer 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 13-11-2023
Documentdatum 02-10-2023

Publicaties