Beslisnota bij Kamerbrief over besluit taakomschrijving staatssecretaris van Defensie

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslisnota
Geldig van 28-11-2023
Document creatiedatum 24-11-2023

Publicaties