Openbaar gemaakte documenten 13-21 bij besluit op een verzoek over verzoek tot en bedenkingen tegen algemeen verbindend verklaring cao bepalingen 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2023'

Omschrijving

Openbaar gemaakte documenten 13-21 bij een besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een verzoek tot algemeen verbindend verklaring en de bedenkingen tegen de algemeen verbindend verklaring van cao bepalingen 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2023’.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 26-09-2023
Documentdatum 21-09-2023

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: Openbaar gemaakte documenten 13-21 bij besluit op een verzoek over verzoek tot en bedenkingen tegen algemeen verbindend verklari-...-ef09901.pdf