Beslisnota bij Kamerbrief over 3e voortgangsrapportage luchthavenbesluiten

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Defensie
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 19-09-2023
Documentdatum 19-09-2023

Publicaties