Documenten bij besluit Woo-verzoek instroom internationale studenten

Omschrijving

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de instroom van internationale studenten bij hogescholen en universiteiten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Publicatie
Geldig van 07-06-2023
Document creatiedatum 07-06-2023

Publicaties