Afschrift reactie minister Natuur en Stikstof op brief organisaties dierenwelzijn over maximumtemperatuur diertransporten

Omschrijving

Afschrift van de reactie van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) op een brandbrief van verschillende dierenwelzijnsorganisaties, waaronder de stichting Varkens in nood, met een oproep tot verlaging van de maximumtemperatuur bij diertransporten naar ten minste 25 graden Celsius.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 27-11-2023
Documentdatum 27-11-2023

Publicaties