Beslisnota bij Kamerbrief over wetgevingsoverzicht Comply or Explain

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Staatsrecht
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 20-11-2023
Documentdatum 15-11-2023

Publicaties