Beslisnota bij Kamerbrief over veiligheidssituatie in Irak

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 22-11-2023
Documentdatum 21-11-2023

Publicaties