Lijst van prioritaire onderwerpen 'Comply or Explain'

Omschrijving

Wetgevingsoverzicht met als doel om Caribisch Nederland te laten weten welke wet- en regelgeving op de korte en middellange termijn tot stand wordt gebracht en om bewustwording binnen de Rijksoverheid te bevorderen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Staatsrecht
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 20-11-2023
Documentdatum 20-11-2023

Publicaties