Aanbiedingsbrief bij BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Q4 2023

Omschrijving

Minister Bruins Slot (BZ) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer de rapportage van lopende Europese wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over de periode oktober-december 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Onbekend thema
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 09-02-2024
Documentdatum 09-02-2024

Publicaties