Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over productie Lightyear

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 23-05-2023
Documentdatum 23-05-2023

Publicaties