Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2022

Omschrijving

De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) brengt hierbij op grond van artikel 35 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) advies uit over de naleving van de Wfpp in het verantwoordingsjaar 2022.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Onbekend thema
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 06-12-2023
Documentdatum 16-10-2023

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: Advies van de Commissie toezicht financi_n politieke partijen _Ctfpp_ over jaarstukken politieke partijen 2022.pdf