Governance Digitalisering Rijksinkoop

Omschrijving

De Governance Digitalisering Rijksinkoop is een sturingsdocument voor een deelterrein van het Rijksinkoopstelsel: digitalisering. In de governance staat hoe departementen bij deze deelopgave samenwerken.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inkoop en beheer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 13-07-2023
Documentdatum 20-06-2023

Publicaties