Beslisnota bij Kamerbrief hervatting toetredingsprocedure OCCAR

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 28-11-2023
Documentdatum 23-11-2023

Publicaties