Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om brief over uitvoering motie-Koerhuis c.s. over uitzetting schipperskinderen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Scheepvaart
Documentsoort Beslisnota
Geldig van 26-10-2023
Document creatiedatum 19-10-2023

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: Beslisnota bij Kamerbrief over de uitvoering van de motie van het lid Koerhuis c.s. over de uitzetting van schipperskinderen stoppen _Kamerstuk 36200-A-95_.pdf