Monitor Werking Omgevingswet: Plan van aanpak

Omschrijving

Plan van aanpak voor de monitoring van de werking van de Omgevingswet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 04-12-2023
Documentdatum 23-10-2023

Publicaties