Beslisnota's bij Kamerbrief vereenvoudiging Inkomensondersteuning voor mensen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 08-12-2023
Documentdatum 08-12-2023

Publicaties