Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht beantwoording Kamervragen Van der Plas (BBB)

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslisnota
Geldig van 29-11-2023
Document creatiedatum 24-11-2023

Publicaties