Convenant voor de gegevensuitwisseling en de samenwerking tussen de Sociale verzekeringsbank en de Belastingdienst

Omschrijving

Om klanten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beter en efficiƫnter te kunnen helpen en om er zo goed en zo snel mogelijk voor te zorgen dat men krijgt waar hij of zij recht op heeft, werkt de SVB samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst. In dat verband wisselt de SVB informatie uit met de Belastingdienst. Voor het uitwisselen worden wettelijke bepalingen strikt in acht genomen zoals bijvoorbeeld de privacyregelingen. De SVB wil over het uitwisselen van informatie transparant zijn en publiceert daarom het convenant tussen de SVB en de Belastingdienst. In het convenant tussen SVB en de Belastingdienst zijn afspraken vastgelegd om de samenwerking optimaal en doelgericht te laten verlopen. Deze afspraken gaan niet alleen over de inrichting van de onderlinge gegevensuitwisseling en de verantwoording daarover, maar ook over de samenwerking op andere gebieden zoals de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en 987/2009.

Verantwoordelijke Sociale Verzekeringsbank
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 07-07-2021
Documentdatum 11-12-2020

Publicaties