RCE advies 1355898 Steenstraat 25, 4561AR Hulst 22772.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 22-03-2023
Documentdatum 08-03-2023
Gemeente Hulst
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/22772
Monumentnummer 22772
Provincie Zeeland

Publicaties