RCE advies 1321962 Dorpsweg 116, 1697KG Schellinkhout 37139.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 07-03-2023
Documentdatum 07-03-2023
Gemeente Drechterland
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/37139
Monumentnummer 37139
Provincie Noord-Holland

Publicaties