RCE advies 1293963 Havenpark 7, 4301JG Zierikzee 40559.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 01-02-2023
Documentdatum 31-01-2023
Gemeente Schouwen-Duiveland
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/40559
Monumentnummer 40559
Provincie Zeeland

Publicaties