RCE advies 1391864 Slichtenhorsterweg 41, 3862NN Nijkerk 523771_523770_523768.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 31-05-2023
Documentdatum 31-05-2023
Link naar monumentenregister
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/523771
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/523770
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/523768
Monumentnummer
  • 523771
  • 523770
  • 523768

Publicaties