RCE advies 1314105 Verspyckweg 3A, 1865BJ Bergen aan Zee 520723_520722.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 13-12-2022
Documentdatum 13-12-2022
Gemeente Bergen
Link naar monumentenregister
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/520722
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/520723
Monumentnummer
  • 520722
  • 520723
Provincie Noord-Holland

Publicaties