RCE advies 1311573 Sectorpark 2, 1505SH Zaandam 530311_530312_530313.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 28-11-2022
Documentdatum 25-11-2022
Gemeente Zaanstad
Link naar monumentenregister
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/530311
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/530312
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/530313
Monumentnummer
  • 530311
  • 530312
  • 530313
Provincie Noord-Holland

Publicaties