RCE advies 1282745 Molendijk 3, 6634KE Batenburg 8718.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 04-03-2023
Documentdatum 04-03-2023
Gemeente Wijchen
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/8718
Monumentnummer 8718
Provincie Gelderland

Publicaties