RCE advies 1345471 Geldersestraat 26, 6136AT Sittard 521570_521569.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 08-03-2023
Documentdatum 22-02-2023
Gemeente Sittard-Geleen
Link naar monumentenregister
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/521570
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/521569
Monumentnummer
  • 521570
  • 521569
Provincie Limburg

Publicaties