RCE advies 1226118 Koningslaan 54A, 1075AE Amsterdam 505386

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 18-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Gemeente Amsterdam
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/505386
Monumentnummer 505386
Provincie Noord-Holland

Publicaties