RCE advies 1352432 Kalverbos 20, 2611XW Delft 525247.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Geldig van 23-05-2023
Document creatiedatum 23-05-2023
Gemeente Delft
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/525247
Monumentnummer 525247
Provincie Zuid-Holland

Publicaties