RCE advies 1348163 Bongerd 22, 6411JM Heerlen 498137.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 30-04-2023
Documentdatum 28-04-2023
Gemeente Heerlen
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/498137
Monumentnummer 498137
Provincie Limburg

Publicaties