Samenwerkingsovereenkomst gegevensuitwisseling met Politie midden-Nederland "Dagmonitor"

Omschrijving

Voor de gegevensverstrekking aan gemeenten op basis van artikel 16, lid 1 onder c Wet Politiegegevens is geen convenant noodzakelijk. Toch heeft de politie gemeend de afspraken die ten grondslag liggen aan de structurele verstrekking van de gegevensset (dagmonitor) te willen vastleggen, opdat de juistheid van het gebruik van de gegevens benadrukt wordt.

Verantwoordelijke Gemeente Utrecht
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 30-06-2021
Documentdatum
Betrokken partijen De Politie eenheid Midden-Nederland, Gemeente Utrecht, Gemeente Almere, RVS Midden Nederland,
Looptijd 2017

Publicaties