RCE advies 1391084 Tanjabuurt 17, 8806KW Achlum 15836.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Geldig van 30-05-2023
Document creatiedatum 29-05-2023
Gemeente Waadhoeke
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/15836
Monumentnummer 15836
Provincie Friesland

Publicaties