RCE advies 1298787 Koningsweg 17B, 6816TC Arnhem 529782-Deelen/Vliegveld.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 14-12-2022
Documentdatum 15-12-2022
Gemeente Arnhem
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/529782
Monumentnummer 529782
Provincie Gelderland

Publicaties