RCE advies 1155634 Houtse Heuvel 12, 4911AW Den Hout 31683.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 09-06-2021
Documentdatum
Gemeente Oosterhout
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/31683
Monumentnummer 31683
Provincie Noord-Brabant

Publicaties