RCE advies 1357668 Hoofdstraat 100, 4484CJ Kortgene 507660.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 21-03-2023
Documentdatum 07-03-2023
Gemeente Noord-Beveland
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/507660
Monumentnummer 507660
Provincie Zeeland

Publicaties