RCE advies 163372 Optwizel 96, 9286EG Twijzel 502064

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) naar aanleiding van een aanvraag.

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 01-03-2021
Documentdatum 21-10-2020
Gemeente Achtkarspelen
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/502064
Monumentnummer 502064
Provincie Friesland

Publicaties