Stedelijk convenant Woonoverlast

Omschrijving

De ketenpartners verbinden zich met het ondertekenen van dit convenant aan de afspraken tot medewerking, samenwerking en inzet ten behoeve van de aanpak van extreme woonoverlast in de stad Utrecht binnen de aanpak "Wijkgerichte Casusoverleggen Woonoverlast Utrecht".

Verantwoordelijke Gemeente Utrecht
Thema Wonen
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 30-06-2021
Documentdatum 01-01-2016
Betrokken partijen STUW: (Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest Wonen, SSH), Politie, Gemeente Utrecht, Victas, Altrecht, Lister, U Centraal, Buurtteamorganisatie Sociaal, Buurtteamorganisatie Jeugd en Gezin
Looptijd 1 januari 2016 tot heden

Publicaties