RCE advies 1369723 Havenstraat 2, 7887BP Erica 526275.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 16-05-2023
Documentdatum 03-05-2023
Gemeente Emmen
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/526275
Monumentnummer 526275
Provincie Drenthe

Publicaties