Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Omschrijving

Een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. De identificering van gelegenheidsstructuren binnen die economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd.

Verantwoordelijke Gemeente Utrecht
Thema Criminaliteit
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 30-06-2021
Documentdatum 01-09-2014
Betrokken partijen Landelijke Partners: Politie, FIOD, Belastingdienst, Inspectie SZW, Douane, IND, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Parket, College van Procureurs-generaal, Functioneel Parket, hoofdofficier.
Looptijd 2014 tot heden

Publicaties