RCE advies 1336948 Voorstraat 39, 3245BG Sommelsdijk 29862.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 09-03-2023
Documentdatum 09-03-2023
Gemeente Goeree-Overflakkee
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/29862
Monumentnummer 29862
Provincie Zuid-Holland

Publicaties