RCE advies 1310246 Eemster 25, 7991PS Dwingeloo 507328.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 31-01-2023
Documentdatum 16-01-2023
Gemeente Westerveld
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/507328
Monumentnummer 507328
Provincie Drenthe

Publicaties