RCE advies 1297482 Nieuwe Gracht 13, 2011NB Haarlem 19577.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Geldig van 18-12-2022
Document creatiedatum 16-12-2022
Gemeente Haarlem
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/19577
Monumentnummer 19577
Provincie Noord-Holland

Publicaties