RCE advies 1379606 St. Stevenskerkhof 64, 6511VZ Nijmegen 31181.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 30-05-2023
Documentdatum 29-05-2023
Gemeente Nijmegen
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/31181
Monumentnummer 31181
Provincie Gelderland

Publicaties