RCE advies 1319876 Watersley 1, 6132KA Sittard 33777.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 03-02-2023
Documentdatum 02-02-2023
Gemeente Sittard-Geleen
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/33777
Monumentnummer 33777
Provincie Limburg

Publicaties