RCE advies 1371665 Bleekerseiland 9, 7941BT Meppel 509677_509678.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 14-05-2023
Documentdatum 28-04-2023
Gemeente Meppel
Link naar monumentenregister
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/509678
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/509677
Monumentnummer
  • 509678
  • 509677
Provincie Drenthe

Publicaties