Beantwoording woo-verzoek inzake Berekeningen schadeloosstelling reconstructie N247

Omschrijving

Beantwoording wob-verzoek Berekeningen schadeloosstelling reconstructie N247

Verantwoordelijke Provincie Noord-Holland
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 23-03-2022

Publicaties