RCE advies 1360505 Scherpenkampweg 58, 6545AL Nijmegen 523039.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 29-03-2023
Documentdatum 28-03-2023
Gemeente Nijmegen
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/523039
Monumentnummer 523039
Provincie Gelderland

Publicaties